Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Bà nội tôi không biết chữ nhưng có nhiều câu răn dạy làm cho kẻ nhiều chữ như tôi phải học tập suốt đời: Khi ăn quán, phải cố gắng ăn hết thức ăn, vì nếu không thì chủ quán sẽ lấy thức ăn thừa đó để chuyển sang cho người sau ăn. Như vậy là mình có tội.Gửi bình luận