Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Một con cừu thề rằng suốt đời sẽ trung thành với bờ cỏ hữu ngạn. Một ngày nọ, bờ này hết cỏ, cừu bị đói. Nó nhìn bờ cỏ xanh rì phía tả ngạn và tự nhủ: ta phải đổi mới tư duy. Nó cố sức bơi qua sông và bị cá sấu đớp. Cừu nói: xin ông hãy ăn hết bộ xương của tôi, vì nếu để lại, dòng họ của tôi sẽ mang nó về để xây mộ, dựng tượng đài hoành tráng và thờ cúng, tiệc tùng quanh năm rất tốn kém. Cá sấu mắc cười quá nên há miệng ra cười ha ha. Nhân cơ hội đó, cừu chạy thoát sang bờ tả ngạn. Nó gặm cỏ non ngon lành và tự nhủ: ta chẳng dại gì quay lại hữu ngạn vì đất đai bên đó cằn cỗi và qua sông quá nguy hiểm (Lý luận của con cừu - PNH)Gửi bình luận