Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Người ta nói chữ "tết" đọc chệch từ chữ "tiết". Chữ "tết" gần âm với chữ "chết" và chữ "tiết" gần âm với chữ "huyết". Trong dịp tết nguyên đán, heo gà chết hàng loạt, tỷ lệ người chết cũng cao nhất trong năm. Nếu đứng từ góc nhìn nhà Phật, đây là ngày tốt hay xấu, nên vui hay buồn ?Gửi bình luận