Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Đầu năm Dậu, 12 con giáp họp giao ban bàn việc chuyển giao trách nhiệm giữa khỉ và gà. Đã đến giờ khai mạc nhưng không thấy gà đâu. Người ta bổ đi tìm, hóa ra, chú gà đã lên bàn thờ nằm.
Gửi bình luận