Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Mùng một tết Đinh Dậu, tui dìa quê (Hòa Đồng - Tuy Hòa Tây) chụp hình con gà trước cửa nhà. Để chứng tỏ ta đây mạnh mẽ, chú gà trống này đã đứng trên chuồng lấy đà phóng ra khỏi hàng rào B.40. Những điều hơi lạ là chú không hứng thú với cảnh tự do mà muốn quay lại chuồng. Nhưng là gà có hơi hướng công nghiệp nên chú không đủ sức bay trở lại chuồng. Chú liền nằm xuống như gà mái ấp trứng. Bạn nào biết chú gà này đang có ý gì vậy ?
.
.Gửi bình luận