Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Việc tổ chức đám giỗ linh đình và xây tượng đài hoành tráng có vẻ như bày tỏ sự kính yêu người quá cố. Nhưng thực ra, nó phục vụ cho quyền lợi của người đang sống (PNH)Gửi bình luận