Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Tôi hiểu người nghèo có hai loại: Một là những người siêng năng lao động nhưng do gặp nghịch cảnh mà nghèo. Loại này rất đáng giúp đỡ. Hai là những nghèo do lười biếng, rượu chè, cờ bạc... Phát tiền, tặng quà cho loại người nghèo thứ hai tức là đã vô tình tạo bất công xã hội.Gửi bình luận