Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Ở Việt Nam, chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm nhưng trong các cơ quan nhà nước, không khí tranh đấu vẫn còn với danh hiệu "chiến sĩ thi đua". Sao cứ phải là "chiến sĩ" mà không phải là nhân sĩ, giáo sĩ...?Gửi bình luận