Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Mỗi lần gặp một kẻ phóng xe lạng lách trên phố đông, tôi tự nhủ: "Anh ta dũng cảm thật !". Hằng ngày đi làm, tôi gặp không biết cơ man nào những người dũng cảm như vậy !Gửi bình luận