Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Đọc sử sách trên thế giới xưa nay, tôi thấy rằng, một nước mất hay còn là do vua chứ không phải dân quyết định. Tuy nhiên, lâu nay ai cũng nói cần giáo dục lòng yêu nước cho dân chứ không thấy ai nói giáo dục lòng yêu nước cho vua.Gửi bình luận