Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Thời chiến tranh, mỗi lần có lũ lụt, dân ngồi trên nóc nhà chờ máy bay trực thăng tới chở đi. Thời hòa bình, mỗi lần có lũ lụt, không thấy máy bay trực thăng đâu, chỉ thấy người ta mang quà tới và chụp hình.Gửi bình luận