Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Tôi mơ mình chẳng giống ai / Và tôi cũng ước chẳng ai giống mình
(Phong cách - thơ Phạm Ngọc Hiền)Gửi bình luận