Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Nhiều người quan niệm rằng, nên phân công những giáo viên có uy tín nhất vào dạy lớp 5. Đúng ra, phải phân công những giáo viên có uy tín nhất vào dạy lớp 1.
Thanh Đạo - (vào lúc: 15:10 - 10-11-2016)
Tôi tán thành điều này. Tôi nghĩ giáo viên chưa có kinh nghiệm hoặc thiếu nhiệt tình không nên phân công dạy lớp 1, vì xây dựng nền tảng con người ở bậc học đầu tiên rất khóGửi bình luận