Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Theo bạn, nếu học trò chia hai phe đánh nhau thì thầy giáo nên đứng trung gian hay theo hẳn phe này và chửi bới phe kia ?Gửi bình luận