Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Một con công mái năn nỉ xin Thượng đế ban cho mình bộ cánh tuyệt đẹp. Thượng đế hỏi: "Con cần trang điểm bộ cánh đẹp để làm gì ?" Công mái nói: "Để quyến rũ bọn công đực". Thượng đế nhắc nhở: "Con nên nhớ bổn phận chung thủy với công chồng". Công mái nói: "Nhưng con vẫn thích những công chồng khác nghiêng ngã vì con" ("Vì sao con mái thích làm đẹp ?" - truyện của Phạm Ngọc Hiền)Gửi bình luận