Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Thời bao cấp, công chức VN chỉ quan tâm tới sổ gạo; thời thị trường, công chức VN chỉ quan tâm tới lương bổng. Không lẽ ngoài những thứ nhà nước bón cho, công chức không thể tự kiếm thêm nguồn thu nhập nào khác hay sao ?Gửi bình luận