Danh ngôn sưu tầm

Giáo dục làm phát triển tài năng chứ không tạo ra tài năng (Voltaire). Tôi dùng các con vật để giáo dục con người (La Fontaine).
Gửi bình luận