Danh ngôn sưu tầm
"Trong sâu thẳm mùa đông, cuối cùng tôi cũng hiểu được trong tôi có mùa hè bất diệt",
"Mùa thu là mùa xuân thứ hai khi mỗi chiếc lá là một đóa hoa" (Albert Camus)Gửi bình luận