Danh ngôn sưu tầm
Ta là đất thôi, xin đừng nặn ta thành những tượng thần
Ta là đất thôi, xin đừng nặn ta thành những núi cao (Thu Bồn)Gửi bình luận