Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

 Một gia đình quyền quý nhờ Lão Tử dạy đạo đức cho mấy đứa con. Ông nói: “Như tôi đây ngày nào cũng lo tự rèn luyện đạo đức để hoàn thiện mình. Nên không có thời gian rảnh để dạy đạo đức cho người khác”. Nói xong, ông cưỡi trâu ung dung đi vô rừng (PNH)
Gửi bình luận