Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nạn nhân của chiến tranh là những người không thích chiến tranh (PNH)
Gửi bình luận