Danh ngôn sưu tầm
Những nghệ sĩ vĩ đại không có quê hương (Rouget de Lisle).
Một tác phẩm thật giá trị phải vượt lên bên trên tất cả các bờ cõi và
giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người (Nam Cao)Gửi bình luận