Danh ngôn sưu tầm
Ai làm được thì hành động, ai làm không được thì giáo huấn (Shaw)
Mọi người đều có quyền khoác lác khi họ không thành công (Disreali)Gửi bình luận