Danh ngôn sưu tầm
Chiến tranh là công luật của vạn vật trong vũ trụ (Héraclite).
Chiến tranh tự bản chất là thần thánh bởi vì đó là luật của vũ trụ (J.De Maistre)Gửi bình luận