Danh ngôn sưu tầm
Mọi người đều hấp thụ hai thứ giáo dục: Giáo dục do kẻ khác cung cấp
và giáo dục do mình tự cung cấp cho mình (Gibbon)Gửi bình luận