Danh ngôn sưu tầm
Đừng đi trước tôi, có thể tôi sẽ không theo. Đừng đi sau tôi, có thể tôi sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi (Albert Camus)Gửi bình luận