Danh ngôn sưu tầm
Chủ nghĩa duy lý: "Tôi tư duy, tức là tôi tồn tại" (Descartes).
Chủ nghĩa hậu hiện đại:"Tôi tư duy thì tôi không tồn tại. Tôi tồn tại thì tôi không tư duy"(Lacan)Gửi bình luận