Danh ngôn sưu tầm
Đừng đánh giá tôi dựa trên những thành công của tôi, hãy đánh giá tôi dựa trên số lần tôi gục ngã và đứng dậy trở lại (Nelson Mandela - Nam Phi)Gửi bình luận