Danh ngôn sưu tầm
Người ta biết nhau ba tuần, yêu nhau ba tháng, cãi nhau ba năm,
tha thứ nhau ba mươi năm và con cái của họ khởi sự lại (H.Taine)Gửi bình luận