Danh ngôn sưu tầm
Người lạc quan là người nhìn vào đôi mắt bạn
còn người bi quan là người nhìn vào đôi chân bạn (Chersterton)Gửi bình luận