Danh ngôn sưu tầm
Một nhà báo nói: "Thứ lỗi cho tôi, xin các vị vui lòng cho biết ý kiến về nạn thiếu hụt lương thực hiện nay". Người Mỹ hỏi lại "Thiếu hụt nghĩa là gì ?". Người Trung Quốc ngạc nhiên: "Lương thực là gì ?". Người Nga thắc mắc: "Ý kiến là gì ?", Người Israel vặn lại: "Thế nào là "thứ lỗi"?". (sách "Quốc gia khởi nghiệp: câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ Israel"- D.Senor & S.Singer)
Trần Văn Hòa - (vào lúc: 11:06 - 06-23-2014)
Có phải là vầy: Người Mỹ luôn giàu có, chưa bao giờ biết thiếu hụt, người Trung Quốc luôn thiếu lương thực, người Nga ít có điều kiện phát biểu ý kiến, người Israel không quen phép tắc xã giao quá tôn nghiêm.Gửi bình luận