Danh ngôn sưu tầm
Danh ngôn nhân ngày báo chí cách mạng VN 21 / 6 / 2014: "Ai nắm báo chí,
trường học là nắm cái cán. Báo chí là trường học của người lớn" (Nial Mazel)Gửi bình luận