Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Hai nhà ở cạnh nhau. Anh Giàu mới mờ sáng đã ăn vội tô mì tôm rồi mở cửa hiệu, hì hục làm việc, không ngủ trưa, luôn miệng dạ thưa với khách hàng. Anh Nghèo ngủ đến trưa trật mới dậy, đủng đỉnh sang hàng xóm tán chuyện trên trời, trưa về ăn cơm rồi ngủ tiếp để chiều đi nhậu. Bạn thương anh Giàu hay anh Nghèo ? (PNH)
Gửi bình luận