Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Ngày 13 (số xấu), giai cấp công nhân Bình Dương đấu tranh chống tư sản Tàu đại lục nhưng làm vạ lây đến Tàu Đài Loan, Hồng Kông, Singapore... Lẽ ra, chỉ nên biểu tình ôn hòa chứ không nên dùng phương pháp bạo lực cách mạng.Gửi bình luận