Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Sau phong trào đập tượng cụ Khổng, giới quân tử Tàu bị ném ra Đài Loan, giai cấp tiểu nhân ở đại lục mặc sức làm điều ác: chế tạo bánh bao bằng giấy và đỉa, bỏ chất độc melamine vào sữa để phá thận trẻ em và thu mua móng trâu bò để phá hoại nền kinh tế của người em kết nghĩa vườn đào (Trung - Việt - Triều).Gửi bình luận