Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Nếu được làm giám đốc một công ty tư nhân, tôi sẽ không tuyển dụng họ hàng vì họ sẽ ỷ lại, thiếu trách nhiệm. Nếu được làm giám đốc công ty của nhà nước, tôi sẽ ưu tiên tuyển dụng họ hàng để tạo vây cánh cho tôi (PNH).Gửi bình luận