Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Trong vụ chìm phà ở Hàn Quốc, hiệu phó phụ trách dẫn HS tham quan đã tự sát
do lương tâm cắn rứt. Ở Việt Nam, nếu có sự cố tương tự thì hiệu phó
trường này chỉ lo bị thuyên chuyển sang làm hiệu phó trường khác.Gửi bình luận