Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Một HS ăn cắp hai cuốn sách, bị bảo vệ siêu thị bắt được đưa hình lên mạng. Điều hơi lạ là người ăn cắp lại được ca ngợi còn người bắt trộm lại bị khởi tố. Nghĩa là ở VN, mọi hành vi trộm cắp tài sản của công và tư đều là hợp pháp.Gửi bình luận