Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Tháng 4/2014, tại Trường Sa, Chính phủ đã tổ chức lễ cầu siêu cho liệt sĩ VNCH 1974, bộ đội Gạc Ma 1988 và thuyền nhân VN. Nhìn cảnh tượng
hòa giải dân tộc này, không biết Bắc Hàn và Nam Hàn nghĩ gì ?Gửi bình luận