Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Có rất nhiều tín đồ của "Đạo sữa bò" tin rằng: sữa bò có thể làm cho trẻ thông minh hơn, tăng chỉ số IQ, thành thần đồng, thiên tài... Không lẽ những con vật
"ngu như bò" lại có công kiến thiết nền văn minh của loài người ??? (PNH)Gửi bình luận