Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Nếu ông nội của bạn (Nguyễn Huệ) đánh nhau với ông ngoại
của bạn (Nguyễn Ánh) thì bạn sẽ theo phe nào ? (PNH)Gửi bình luận