Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương, đọc lại kho sách "khoa học" xã hội, bỗng mừng vui vì phát hiện ra vẫn còn có một vài cuốn không chửi bới tổ tiên, không phủ nhận công đức tiền nhân để đề cao vai trò kẻ hậu sinh. (PNH)Gửi bình luận