Danh ngôn sưu tầm
Văn hóa có sức mạnh thay đổi lâu bền hơn chính trị. Làm chính trị có ích trong một thời, làm văn hóa - nếu thành công - sẽ còn lại mãi mãi" (Nhất Linh)Gửi bình luận