Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Dân Thái Lan không yêu chuộng bạo lực nên để giải quyết các mâu thuẫn
xã hội, họ thường chọn cách biểu tình. Dẫu sao, chiến tranh biểu ngữ
cũng "từ bi bác ái" hơn chiến tranh súng đạn (PNH)Gửi bình luận