Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Trong nhà trường phổ thông ở Việt Nam hiện nay, nếu xóa bỏ môn Thơ
để dành thời gian học môn Luật thì có lợi cho đất nước nhiều hơn (PNH)Gửi bình luận