Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Các thánh nhân hội bàn về chủ quyền biển Đông. Trong khi Khổng Tử hùng hồn tuyên bố toàn thiên hạ thuộc về Đại Hán thì Lão Tử lo nhổ râu cằm, còn Thích Ca chỉ mỉm cười khó hiểu. Chủ tọa Socrates túm lại: "Tôi chỉ biết mỗi một điều duy nhất là tôi không biết ai là chủ nhân của biển Đông" (PNH)Gửi bình luận