Danh ngôn sưu tầm
Sách của tôi không phải là sách mà là những chiếc lá lìa cành rơi gần như
ngẫu nhiên trên đường đời của tôi (Chateaubriand)Gửi bình luận