Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Mỗi lần lấy ý kiến về giáo dục, không ai hỏi những người đang học mà chỉ hỏi những người đã hết học rồi. Giống như cửa hàng mậu dịch muốn lấy ý kiến của thực khách về món lòng bò lại đi hỏi những người đã rụng hết răng (PNH)Gửi bình luận