Danh ngôn sưu tầm
Càng nghiên cứu, tôi càng thấy rằng những hệ thống siêu hình đối với triết gia
chẳng khác gì tiểu thuyết đối với phụ nữ (Voltaire)Gửi bình luận