Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Nếu các thầy thuốc đều làm đúng chức trách của mình thì nghề y là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Y bác sĩ rất cần cho mọi người suốt đời. Các từ mẫu chăm sóc người dưng trong tình cảnh đau đớn mà không cần sự cảm ơn, cũng không bắt bệnh nhân nghèo trả tiền (đối với bệnh viện nước ngoài) (PNH)Gửi bình luận